Hoe ziet de hulpverlening er uit?

In deze hulpverleningspraktijk praat je niet alleen met een mens maar ook met een paard. Soms met woorden maar vooral met lichaamstaal, het grootste onderdeel van de paardentaal.

Via zijn lichaamstaal laat het paard je veel weten. Hoe kijkt hij naar je? Bewegen zijn oren? Gaat hij met zijn hoofd schudden of zwiept hij met zijn staart? Daarnaast lijkt een paard in staat je ook beelden te zenden; je krijgt een visioen van vrijheid en kracht, of je ziet opeens voor je hoe je wilt handelen in een bepaalde situatie, geïnspireerd misschien wel door hoe het paard gewoon zijn eigen gang gaat. Vaker lijken er gewoon beelden in je op te komen en door die te bespreken, kan de betekenis je opeens duidelijk worden.

De grootste kracht van het paard ligt waarschijnlijk in zijn vermogen tot het voelen en interpreteren van de kleinste signalen die we uitzenden. Daar reageren ze op. Ze spiegelen onze emoties in hun gedrag. Ze voelen het als we met onderdrukte gevoelens van angst, pijn of boosheid, opgewekt voor ze staan. Door die door ons niet erkende gevoelens raken ze in de war. Ze reageren daarop en op de aanwezige spanning. Aan spanning heeft een paard een hekel! Iets moet duidelijk voor ze zijn. Dat leidt weer tot de drang te willen helpen. Wanneer die mens zich beter voelt, voelt het paard zich beter. Dat komt door de kuddegeest; bij tevreden paarden in de kudde is de veiligheid het grootst. Dus dat zal een paard nastreven en daar heeft hij wat voor over.
Wat een paard voelt, is een voelen zonder waardeoordeel zo direct, zo simpel maar voor veel mensen zo ongelooflijk moeilijk (geworden door bv. gebeurtenissen). Door die paardenreactie lukt het mensen gemakkelijker om te erkennen wat voor gevoel er eigenlijk is.
De hulpverlening of begeleiding is een combinatie van ervaren en praten en accenten kunnen heel verschillend liggen. Dat is uiteraard ook afhankelijk van de vragen waar mensen mee komen. Het kan zijn dat je alleen op afstand werkt met een paard of juist in contact met ze gaat door aanrakingen of met ze gaat rijden. Na een eerste consult kunnen we samen bekijken welk vervolg wenselijk is en kan daarvoor een plan worden gemaakt.