Familie opstelling met paarden

Hoe werkt een familieopstelling met paarden?

Ieder persoon is onderdeel van een familie en we hebben ons bestaan dan ook te danken aan onze familie; zonder ouders en voorouders zouden wij er nooit zijn geweest. Onze familie is ook een systeem van mensen waar we, hoewel vaak onbewust, diep mee verbonden zijn. De een voelt zich in de verbondenheid vrij, een ander gevangen of verstrikt.

Bert Hellinger heeft de methode familieopstelling (Systemisch Werk) ontwikkeld op basis van de volgende 3 (natuur)wetten:

  1. Binding – iedere persoon in het systeem heeft evenveel recht op een plek
  2. Ordening of volgorde – iedere persoon heeft een rangorde in het systeem
  3. Balans – tussen geven en nemen

Het kan zijn dat er in bovenstaande wetten iets niet goed verloopt, waardoor er een verstrikking is ontstaan in het systeem en bepaalde dynamieken kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld je neemt de plaats in van je ouder(s) en neemt alle verantwoordelijkheden op je schouders, die volgens de wet van rangorde niet bij je horen. Problemen met binding kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer een bepaald persoon wordt uitgesloten doordat deze overleden is of een verslaving heeft. Conflicten in relaties komen dikwijls voor wanneer er geen balans meer is tussen geven en nemen.

Bij een familieopstelling plaats je je systeem met behulp van paarden en personen in de ruimte en wordt zichtbaar welke dynamieken er in het systeem plaatsvinden. Een familieopstelling maakt het mogelijk toeschouwer te zijn van je vraagstuk en geeft inzicht in wat de samenhang is met je systeem. Het is een waardevolle methodiek om antwoorden te vinden op voor het gevoel onoplosbare problemen of problemen waar de vinger maar niet op gelegd kan worden. Verschuivingen in de verhouding en van het systeem treden “als vanzelf” op tijdens een opstelling.

Paarden zijn erg gevoelig en kunnen hierdoor haarfijn onze gevoelens en emoties spiegelen. Ze zijn voor de deelnemer een gids, een metafoor of representant. Paarden zijn kuddedieren en vanuit hun natuurlijke hang naar evenwicht zal het paard in contact met de mens direct reageren op verstoringen in het systeem en de mate van (in)congruentie tussen ons bewuste en onbewuste. De rangorde, samenwerking en communicatie in de kudde, als systeem, moet voor het paard immers kloppen anders hebben de roofdieren vrij spel en brengt dit hun leven in gevaar. Omdat paarden in het hier en nu leven, zijn zij ook in staat om direct te anticiperen op innerlijke veranderingen die tijdens de opstelling plaatsvinden en hierdoor kan helder worden in welke richting je de antwoorden op je vraagstuk kunt vinden.