Stages

Stages

Bij De Vrije Teugel kun je vanuit verschillende opleidingen stages doen:

De hulpverlening, HBO maatschappelijk werk, Pedagogiek of SPH.
• Zelf leren omgaan met de paarden in de hulpverlening.
• Het doen van intakes en begeleidingen met behulp van de paarden.
• Verslaglegging ten behoeve van hulpverlening en registratie.
• Contacten onderhouden met verwijzers en instellingen of organisaties.
• Acquisitie ten behoeve van de praktijk uitvoeren.
• Voorlichting geven aan geïnteresseerden.
• Netwerken in deze specifieke tak van hulpverlening.
• Ontwerpen en uitvoeren van workshops.
Geboden wordt een gedegen begeleiding en training in dit werk, de mogelijkheid tot intervisie, de paarden om mee te werken en te leren. De stage kan 2 tot 3 dagen per week plaatsvinden, de dagen in overleg, waarbij vaak op zaterdag activiteiten zullen zijn. Naast de stage is het mogelijk om in overleg afstudeeropdrachten uit te voeren met 1 of meerdere studenten. De opdrachten kunnen worden begeleid.

Dierverzorging: MBO dierverzorging niveau 3 of 4
• Uitmesten van stallen en hokken.
• Voeren en verzorgen van de verschillende dieren.
• Repareren van stallen en afrasteringen.
• Specifieke handelingen als hoefjes bekappen, wormmiddel ingeven, paardenhoeven verzorgen e.d.
• Onderhoud van stal, land en directe omgeving.
• Op een respectvolle, diervriendelijk wijze omgaan met mens en dier.
• Bijhouden van een logboek waarin bijzonderheden worden vermeld.
• Zelfstandig werken en verantwoording dragen.


Stage paardenopleidingen, MBO en HBO
• Paarden verzorgen
• Stallen en paddocks bijhouden
• Trainen van de paarden
• Mogelijkheid tot: clickertraining, horse agility
• Begeleiden van de paarden bij de hulpverlening
Geboden wordt een plek om te leren van de verzorging van veel verschillende dieren waaronder de therapie pony’s. Andere dieren die aanwezig zijn: Lama’s, verschillende schapenrassen, dwergzeboes, emoes, gewone en cuy cavia’s, varkentje, schildpadden, kippen en eenden om de meesten te noemen.