Verdiepingscursus Hulpverlenen met paarden.

 Bestemd voor mensen die al een vorm van paardenhulpverlening in cursusvorm hebben gevolgd. Dat kan de basistraining hier zijn, maar ook cursussen op andere instituten. In dit verdiepingstraject leer je verder af te stemmen en een begeleidingsmethode te kiezen, passend bij de cliënt en zijn vraag en passend bij je paarden en jezelf.

Dag 1: Je leert de verschillende begeleidingsniveaus te onderscheiden en met een passende methode te begeleiden. Gedragsniveau, psychosociaal niveau, systemisch niveau.

Dag 2: Je leert de vaardigheden voor systeemgericht weken, meervoudige partijdigheid, kijken naar het systeem en de betekenis van gedrag voor het systeem. Wat wordt er vermeden of wat wordt met het gedrag bereikt?

Dag 3: Het kiezen van je eigen positie; wat ben je als begeleider: een coach, een facillitator, een ondersteuner, een begeleider. Je leert “schoon” en zonder belang of verwachting de begeleiding in te gaan.

Dag 4: Groepswerk en werken met meerdere personen in verschillende onderlinge verhoudingen bij de paarden. Met gastdocent.

Dag 5:Werken met kernkwaliteiten, het “Joharivenster” en meerdere vormen om verder te kijken naar de eigen kwaliteiten.  vervolgens verder bij de paarden de nieuwe inzichten koppelen aan begeleidingsmethodes.

Dag 6:Wordt nader ingevuld op behoeften/vragen van de cursisten,  een gastdocent is een mogelijkheid.